title
 

 

 OPINNOT  |  AVOIN AMK  |   TYÖLLISTYMINEN  |   KANSAINVÄLISYYS  |  TKI  |   HENKILÖSTÖ  |   JULKAISUT  |   TALOUS

 

Opinnot

 

Vetovoimaisuus (ensisijaiset hakijat / aloituspaikka)

 

5,23

 

Kevään yhteishaku

4,60

 

Syksyn yhteishaku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aloituspaikat, AMK-tutkinto, päiväkoulutus

 

2016

2017

2018

Kasvatusalat 25 25 25
Taiteet ja kulttuurialat 105 105 105
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 220 220 220
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 175 145 150
Tekniikan alat 503 542 590
Maa- ja metsätalousalat 30 30 30
Terveys- ja hyvinvointialat 438 443 468
Palvelualat 60 60 60
YHTEENSÄ  1 556 1 570 1 648

Aloituspaikat, AMK-tutkinto, monimuotokoulutus

 

2016

2017

2018

Kasvatusalat 0 0 0
Taiteet ja kulttuurialat 0 0 0
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 65 75 45
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 0 0 0
Tekniikan alat 75 90 90
Maa- ja metsätalousalat 0 30 0
Terveys- ja hyvinvointialat 155 106 78
Palvelualat 40 40 40
YHTEENSÄ  335 341 253

 

 

 

 

Opiskelijamäärä 2018

 • Päiväkoulutus – 7642

 • Monimuotokoulutus – 1250

 • Ylempi AMK – 729

 • Ammatillinen opettajakorkeakoulu – 519

 • Täydennyskoulutus – 2342

 

2016 

2017

2018

Päiväkoulutus  7 701 7 711 7 642
Monimuotokoulutus  1 273 1 308 1 250
Ylempi AMK  618 697 729
Ammatillinen opettajakorkeakoulu  641 539 519
Täydennyskoulutus 3 288 3 589 2 342
YHTEENSÄ  13 521 13 844 12 482

 

Tutkinto-opiskelijat (tilanne 20.9.)

 

 

2016

2017

2018

Kasvatusalat 134 148 142
Taiteet ja kulttuurialat 615 601 574
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 1 463 1 520 1 525
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 906 872 830
Tekniikan alat 3 135 3 232 3 228
Maa- ja metsätalousalat 190 210 207
Terveys- ja hyvinvointialat 2 720 2 682 2 650
Palvelualat 429 451 465
YHTEENSÄ  9 592  9 716 9621

 

 

 

Yli 55 opintopistettä suorittaneet koulutusaloittain (%)

Uuden laskentamallin mukaisesti

 

65%

2015-2016

yhteensä 
63%

2016-2017

yhteensä 
63%

2017-2018

yhteensä 

 

 

Valmistuneet

Suoritetut AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot

 

2016 

AMK  YAMK
Kasvatusalat 22 7
Taiteet ja kulttuurialat 119 3
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 260 45
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 102 19
Tekniikan alat 471 52
Maa- ja metsätalousalat 21 0
Terveys- ja hyvinvointialat 489 77
Palvelualat 97 0
YHTEENSÄ  1 581  203 

2017

  AMK  YAMK
Kasvatusalat 19 7
Taiteet ja kulttuurialat 111 11
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 233 35
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 109 33
Tekniikan alat 445 31
Maa- ja metsätalousalat 24 4
Terveys- ja hyvinvointialat 562 92
Palvelualat 63 15
YHTEENSÄ  1 566 228

 

 

2018

  AMK  YAMK
Kasvatusalat 25 6
Humanistiset ja taidealat 98 12
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 287 44
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 114 20
Tekniikan alat 608 51
Maa- ja metsätalousalat 40 1
Terveys- ja hyvinvointialat 600 74
Palvelualat 79 5
YHTEENSÄ  1 851 213

 

 

Valmistumisvaiheen palaute, AMK- ja YAMK-opiskelijat

Asteikko 1-7

 

 

2017

  AMK  YAMK
Opintojen sisältö 5,2 5,2
Opintojen suunnittelu ja tyytyväisyys 5 5,3
Opetus 4,9 5,5
Opiskelu 5,4 5,9
Oppimisympäristöt 5,2 5,4
Opiskelun tukipalvelut 5,1 5,8
Palaute ja arviointi 4,7 5,3
Kansainvälisyys 5,1 4,6
Työelämäyhteydet 4,5 5,3
Työelämäneuvonta 4,4 3,9
Harjoittelu 5,7
Opinnäytetyö 5,2 5,4
Opiskelutyytyväisyys 5,1 5,7
Yhteensä 5,1 5,3

 

2018

  AMK  YAMK
Opintojen sisältö 5,3 4,9
Opintojen suunnittelu ja tyytyväisyys 5,1 5,3
Opetus 5 5,4
Opiskelu 5,5 5,9
Oppimisympäristöt 5,2 5,4
Opiskelun tukipalvelut 5 5,7
Palaute ja arviointi 4,7 5,3
Kansainvälisyys 5 4,7
Työelämäyhteydet 4,6 5,2
Työelämäneuvonta 4,5 3,8
Harjoittelu 5,7
Opinnäytetyö 5,1 5,5
Opiskelutyytyväisyys 5,1 5,6
Yhteensä 5,1 5,3

 

 

 

 

Avoin AMK

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet

 

2016

2017

2018

Yhteiskunnalliset alat 0 12 3
 Taiteet ja kulttuurialat 473 444 310
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 2 952 3 905 2 283
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 185 228 141
Tekniikan alat 1 724 1 903 1 921
Maa- ja metsätalousalat 110 186 15
Terveys- ja hyvinvointialat 3 554 2 547 2 939
Palvelualat 176 448 734
YHTEENSÄ  9 174 9 673 8 346

 

 

Työllistyminen

Työllistyminen koulutusaloittain, työssä % vastaajista

TAMKista valmistuneiden työllisyystilanne opintojen päättyessä.

 

 

2016

2017

2018

Kasvatusalat 53,6 50,0 44,0
Taiteet ja kulttuurialat 49,6 54,5 45,5
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 71,5 67,9 77,4
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 62,0 67,1 68,1
Tekniikan alat 75,5 77,9 80,2
Maa- ja metsätalousalat 66,7 55,2 74,4
Terveys- ja hyvinvointialat 67,8 74,4 73,4
Palvelualat 81,2 83,1 72,5
YHTEENSÄ  69,6 72,1 74,0

 

 

Työllistyminen Pirkanmaalle, % työllistyneistä

TAMKista valmistuneiden työllistyneiden sijoittuminen Pirkanmaalle.

 

2016

2017

2018

YHTEENSÄ  72,1 74,7 76,3

 

Työllistyneistä 4,6 % aloittaa yrittäjänä Pirkanmaalla.

 

2016

2017

2018

YHTEENSÄ  4,5 5,3 4,1

 

 

Kansainvälisyys

Ulkomaalaiset opiskelijat 2018

 • Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat – 460

 • Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat – 371

Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot ja ammatillinen opettajankoulutus

2016

2017

2018

Ammattikorkeakoulututkinnot  60 63 66
YAMK-tutkinnot  4  4 20
Ammatillinen opettajankoulutus  2  4 4
YHTEENSÄ  66  71 90

 

 

Kansainvälinen vaihto 2018

opiskelijat ja harjoittelijat

 

 • Lähteneet – 877

 • Saapuneet – 371

Pitkä- ja lyhytkestoinen

2016

2017

2018

Lähteneet 744 654 877
Saapuneet 390 407 371
YHTEENSÄ  1 134 1 061 1 248

 

 

Kansainvälinen vaihto 2018

opettajat ja asiantuntijat

 

 • Lähteneet – 485

 • Saapuneet – 469

Pitkä- ja lyhytkestoinen

2016

2017

2018

Lähteneet 497 514 485
Saapuneet 220 403 469
YHTEENSÄ  717 917 954

 

 

 

Koulutusvienti

TAMKin kansainväliseen myytävään koulutukseen osallistuneet opiskelijat

 

Yhteensä

2291

Kansainväliset partnerikorkeakoulut

TAMKin partnerikorkeakouluja on yli viidessäkymmenessä maassa

 

Yhteensä

360

 

 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

 

Kokonaisvolyymi

Käynnissä olevat TKI-projektit

 

16,2

Miljoonaa euroa

 

TKI-hankkeissa suoritetut opintopisteet 2018

 

2016

2017

2018

Opintopisteet/opiskelija 4,9 4,9  5,3
Yhteensä  45 034  45 647 49 385

 

 

 

Henkilöstö

Päätoiminen henkilöstö, htv 2018

 • Opettajat – 396

 • TKI – 14

 • Muu – 281

2016

2017

2018

Opetushenkilökunta* 429 412 396
TKI-toiminnan henkilökunta* 16 14 14
Muu henkilökunta 296 272 281
YHTEENSÄ  741 698 691

*) TAMKissa opetushenkilökunta osallistuu TKI-toimintaan

 

 

Julkaisut

514

2016, yhteensä

549

2017, yhteensä

524

2018, yhteensä

 

Talous

 

TKI-toiminnan rahoitus 2018 (1000 €)

 • Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus – 3900

 • Kokonaisrahoitus – 64921

2016

2017

2018

Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus  2 140 3 402 3 900
Kokonaisrahoitus  65 378 65 740 64 921
   
Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus / kokonaisrahoitus  3,3 % 5,2% 6,0 % 

 

 

Maksullinen palvelutoiminta 2018 (1000 €)

 • Maksullinen palvelutoiminta – 4100

 • Kokonaisrahoitus – 64921

2016

2017

2018

Maksullinen palvelutoiminta  2 977 3 169 4 100
Kokonaisrahoitus  65 378 65 740 64 921
   
Maksullinen palvelutoiminta / kokonaisrahoitus  4,6 % 4,8 %   6,3 % 

 

 

Tuloslaskelman kulut

(arvonlisäverottomat)

 

2018, €  

2018, % 

Henkilöstökulut 45 841 552 68,41
 Toiminnan muut kulut  6 782 219 10,12
Toimitila- ja kiinteistökulut  3 800 281 5,67
Materiaalit ja palvelut  2 473 636 3,69
Rahoituskulut 1 022 619 1,53
Varainhankinnan kulut 6 215 0,01
Sijoitustoiminnan kulut 17 768 0,03
Voitto / tappio  1 143 153 1,71
Poistot ja arvonalentumiset 3 964 698 5,92
Siirrot rahastoihin 1 955 759 2,92
YHTEENSÄ  67 007 899 100,00 %

 

 

Tuloslaskelman tuotot

2018, €  

2018, % 

Perusrahoitus  53 755 411 80,22
Tuet ja avustukset  5 925 876  8,84
Muu liikevaihto  4 530 707 6,76
Muut toiminnan tuotot  708 982 0
Rahoitustuotot 18 929 0,03
Varainhankinnan tuotot 1 961 974 2,93
Sijoitustoiminnan tuotot 106 021 0,16
YHTEENSÄ  67 007 899  100,00 % 

 

 

Liikevaihto  noin 65 M€ 
Tilikauden tulos  1 143 153 €