title
 

 

REHTORIN KATSAUSTAMKON KATSAUS | TAMK LYHYESTIHALLINTO  |  HISTORIA

 

Rehtorin katsaus

 

Vuosi 2018 oli hyvin työntäyteinen ja tuloksiltaan erittäin positiivinen.

Tampereen korkeakouluyhteisön rakentamisessa päästiin hyvään vauhtiin. Tästä näkyvinä yksityiskohtina voi mainita uuden yhteisön visuaalisen ilmeen ja logon käyttöönoton sekä vuoden lopussa tapahtuneen tietojärjestelmämuutoksen. Nyt Tampereen korkeakouluyhteisö näyttäytyy yhteisellä verkkosivustolla ja sähköpostitunnuksilla, mikä mahdollistaa jatkossa yhä sujuvamman yhteisten palvelujen käytön ja kehittämisen.

TAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankekanta kasvoi yli 16 miljoonan. Yhä useammassa hankkeessa on yhteistyötä ja yhteisiä osuuksia Tampereen yliopiston kanssa. Koulutusviennissä saavutimme tavoitteemme. Uusia koulutusavauksia tehtiin mm. Egyptiin, jossa TAMK järjestää International Business -tutkintokoulutuksen yhdessä paikallisen yliopiston kanssa. Tällä vauhdilla saavutamme vuoden 2020 tavoitteemme, jossa maksullisen toiminnan volyymi ylittää 20 prosenttia TAMKin liikevaihdosta.

Vuonna 2018 liikevaihtomme väheni noin miljoonalla eurolla pienenevän valtionrahoituksen takia, mutta siitä huolimatta onnistuimme kasvattamaan TKI-toimintaa ja myytävää koulutusta siten, että teimme noin 1,1 miljoonan euron positiivisen tuloksen.

 

“Tällä vauhdilla saavutamme vuoden 2020 tavoitteemme, jossa maksullisen toiminnan volyymi ylittää 20 prosenttia TAMKin liikevaihdosta.”

 

Uusi ennätys saavutettiin tutkintokoulutuksessa: vuoden aikana TAMKin opiskelijat suorittivat AMK- ja YAMK-tutkintoja yhteensä yli 2000.

TAMKin ensimmäinen varainhankintakampanja sai erittäin myönteisen vastaanoton: siihen osallistui vuoden aikana lähes sata yritystä, yhteisöä ja yksityistä henkilöä. Yhdessä valtiolta tulevan vastinrahan kanssa tulos mahdollistaa merkittäviä kehityshankkeita, mm. uusia oppimis- ja TKI-ympäristöjä, joita rakennamme yhdessä korkeakouluyhteisön muiden toimijoiden kanssa.

Haluankin lausua parhaat kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja opiskelijoille sekä henkilöstölle hienosta ja tuloksellisesta vuodesta.

 

Markku Lahtinen

 

Opiskelijakunnan vuosi 2018

Vuonna 2018 opiskelijakunta tähtäsi tulevaan – niin omissa toimissaan kuin korkeakouluyhteisön muodostamisprosessissakin.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko onnistui säilyttämään edellisvuotisen ennätyksellisen jäsenmääränsä lähes samana. Täten Tamko piti paikkansa Suomen suurimpana opiskelijakuntana.

Vuonna 2018 otettiin käyttöön Tamkon strategia vuosille 2018–2021. Strategian päätavoitteita ovat: yli 95 prosentin jäsenaste, tavoittava viestintä ja taloudellinen vakavaraisuus. Vuoden aikana strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi tehtiin jäsenkysely, operatiivinen viestintäsuunnitelma sekä tarkasteltiin talouden painopistealueita.

Korkeakouluyhteisön muodostuminen työllisti vuoden aikana huomattavan paljon, ja tähän työhön palkattiinkin Tamkolle oma Tampere3-asiantuntija. Näin saatiin jaettua hallituksen ja varsinkin puheenjohtajan työkuormaa, jolloin resursseja jäi esimerkiksi valtakunnalliseen vaikuttamiseen. Tampere3-hanke huipentui vuoden loppua kohden ja yliopistojen yhdistymistä 1.1.2019. Vaikuttamistyötä ammattikorkeakouluopiskelijoiden puolesta jatketaan aktiivisesti myös yhdistymisen jälkeen, sillä on tärkeää, että löydämme paikkamme uudessa korkeakouluyhteisössä.

Tampereen ammattikorkeakoulun ja sen opiskelijakunnan asema uudessa korkeakouluyhteisössä on turvattu ja tiedostettu. Uusi yhteisö tuo mukanaan suunnattoman määrän mahdollisuuksia, ja näiden hyödyntämisen eteen myös Tamko tekee edelleen töitä. Odotamme, että tulevaisuudessa meillä on sellainen opiskeluyhteisö, joka antaa jokaiselle opiskelijalle tasavertaisen mahdollisuuden hyödyntää sen tarjoamia etuja.

 

Roope Paasonen

Tamkon hallituksen puheenjohtaja 2018

 

 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista korkeakouluista.

 

TAMK lukuina

• tutkinto-opiskelijoita noin 10 000

• uusia opiskelijoita noin 2 500

• koulutusvastuu 8 alalla

• opetushenkilöstöä noin 653 ja muuta henkilöstöä 283

• 17 AMK-tutkintonimikettä

• 15 ylempää AMK-tutkintonimikettä

• yli 40 tutkinto-ohjelmaa

• yli 2 000 suoritettua tutkintoa vuodessa

• TKI-kokonaisvolyymi 16,2 miljoonaa euroa

• vuosibudjetti 64 miljoonaa euroa

Profiili

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

 

Hallinto

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on tytäryhtiö Tampereen korkeakoulusäätiölle, joka toimii Tampereen yliopistona.

 

Hallitus

Hallituksen jäsenet 27.5.2018 saakka: Ulla Aatsinki, Jari Alanen, Linda Asikainen, Merve Caglayan, Lauri Hietalahti, Matti Höyssä (puheenjohtaja), Risto Ilomäki, Antti Lahti ja Verna Rantala.

Hallituksen jäsenet yhtiökokouksesta 28.5.2018 alkaen: Jari Alanen, Lauri Hietalahti, Matti Höyssä, Marja Makarow, Roope Paasonen, Pekka Puustinen, Linda Soikkeli ja Mari Walls (puheenjohtaja).

Omistajat

Tampereen korkeakoulusäätiö 87 %
Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 %
Ikaalisten kaupunki 1,5 %
Ylöjärven kaupunki 1,5 %
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö 0,5 %
Tampereen Talouskouluyhdistys ry 0,5 %
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on rehtori Markku Lahtinen.

 

 

Johtoryhmä

 

Markku Lahtinen,
rehtori, toimitusjohtaja

Merja Jortikka,
henkilöstöjohtaja

Päivi Karttunen,
vararehtori, kehittäminen

Aura Loikkanen,
korkeakoulupalveluiden johtaja

Mikko Naukkarinen,
varatoimitusjohtaja, liiketoiminta

Marja Sutela,
vararehtori, koulutus ja TKI-toiminta

Merja Saarinen,
asiantuntijajäsen, talous

 

 

Historia

 

1912

Suomen ensimmäinen teknillinen oppilaitos perustetaan Tampereelle.

1950-1960

Insinöörien tarve kasvaa jälleenrakennuksen ja kaupungistumisen myötä. Aluepoliittinen ajattelu synnyttää teknillisiä opistoja eri puolille Suomea.

1991

Ammattikorkeakoulukokeilu käynnistyy. Tampereen ammattikorkeakoulu saa väliaikaisen toimiluvan. TAMKin muodostavat Tampereen kauppaopisto, Tampereen teknillinen opisto, Kurun metsäoppilaitos ja Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos.

1996

Tampereen ammattikorkeakoulu saa virallisen toimiluvan. Korkeakoulun omistaja on Tampereen kaupunki.

1997

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa väliaikaisen toimiluvan. PIRAMKin muodostavat mm. Tampereen kotitalousoppilaitos, Tampereen sosiaalialan oppilaitos, Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos, Tampereen konservatorio ja oppilaitoksia Virroilta, Mäntästä ja Ikaalisista.

2000

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa virallisen toimiluvan. Toimintaa hallinnoi osakeyhtiö, jonka pääomistaja on Tampereen kaupunki.

2010

TAMK ja PIRAMK yhdistyvät. Yhdistelmän nimeksi tulee Tampereen ammattikorkeakoulu.

2014

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy saa toimiluvan. Tamperelaiset korkeakoulut käynnistävät selvityksen yhteistyön tiivistämiseksi.

2015

Opetusministeriö perustaa työryhmiä edistämään tamperelaisten korkeakoulujen yhdistymistä, ns. Tampere3-prosessia.

 

2018

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pääomistajuus (87 %) siirtyy Tampereen kaupungilta Tampereen korkeakoulusäätiölle.

2019

Tampereen ammattikorkeakoulu liittyy yhteiseen korkeakouluyhteisöön uuden Tampereen yliopiston kanssa ja on Tampereen korkeakoulusäätiön tytäryhtiö.